Zamknij
REKLAMA

Jak działają ekologiczne oczyszczalnie ścieków?

15:25, 20.02.2019 | materiały partnera

Dawniej, w gospodarstwach domowych pozbawionych kanalizacji, do pozbywania się płynnych nieczystości, służyło szambo. Obecnie coraz częściej stosuje się przydomowe oczyszczalnie ekologiczne. Ekologiczne rozwiązania przeznaczone są do oczyszczalnia ścieków dla budynków bez przyłączy do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Nowoczesne oczyszczalnie ekologiczne są trwałym i łatwym rozwiązaniem ze względu na prosty mechanizm działania.

Budowa oczyszczalni ekologicznej

Przydomowa oczyszczalnia ścieków, złożona z odpowiedniej wielkości zbiornika z wkładem filtracyjnym, jest kilkakrotnie tańszym rozwiązaniem niż szambo. System wyposażony jest także w drenaż i rury wywiewne. Takie rozwiązanie oczyszczania nieczystości płynnych jest ekologiczne i trwałe, a przy odpowiedniej eksploatacji może sprawnie działać przez kilkadziesiąt lat.

Zasada działania przydomowej oczyszczalni 

Sposób działania przydomowych oczyszczalni ścieków opiera się o ich dwustopniowy przepływ. Pierwszy stopień jest zwykle bardzo podobny dla wszystkich typów oczyszczalni. Z domowej instalacji kanalizacyjnej ścieki spływają bezpośrednio do szczelnego osadnika wstępnego, tzw. zbiornika gnilnego. W tym miejscu następuje proces sedymentacji ścieków w celu usunięcia różnych zanieczyszczeń, m.in. różnej wielkości ciał stałych, cząstek ziarnistych czy tłuszczu. Podczas sedymentacji  w wyniku procesów gnilnych przebiegających w warunkach beztlenowych, cząstki stałe opadają na dno. W drugiej fazie wstępnie oczyszczone ścieki z osadnika przechodzą poprzez otwór przelewowy i są poddawane dalszemu oczyszczaniu – tym razem w warunkach tlenowych. Tam następują kolejne procesy rozkładu, chociaż z zależności od rodzaju oczyszczalni przebiega on w różny sposób.

Oczyszczalnie roślinne i drenażowe

Oczyszczalnia ekologiczna może być obsadzona roślinami. Wówczas zbiornik zostaje zabezpieczony folią tak, aby był szczelny, a w jego wnętrzu rozsączane są i filtrowane ścieki. System korzeniowy nasadzonych roślin pochłania wydzielające się, szkodliwe związki – azot i fosfor. Z kolei w oczyszczalniach drenażowych należy wykopać miejsce pod rozprowadzenie rur rozsączających. Stosuje się w nich różne rozwiązania, tj. tunele rozsączające. Wykorzystywane osadniki wykonane z tworzyw sztucznych zbudowane są z jednej, dwóch lub trzech komór. Poszczególne rodzaje oczyszczalni ekologicznych oraz ich parametry dostępne są na stronie https://oczyszczalnie24.eu/9-oczyszczalnie-ekologiczne

(materiały partnera)
© leszno24.pl | Prawa zastrzeżone