Zamknij
REKLAMA

Specjalista do spraw rozwoju zawodowego

Nr oferty: StPr/22/0979Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Słowiańska 52, 64-100 Leszno, powiat: m. Leszno, woj: wielkopolskie
Zakres obowiązków: opracowywanie planu pracy w zakresie realizacji szkoleń zawodowych; planowanie kosztów realizowanych kursów; ustalanie harmonogramu szkoleń zawodowych; opracowywanie oferty szkoleniowej na podstawie informacji zebranych od lokalnych pracodawców; hospitowanie zajęć na kursach według ustalonego planu i sporządzanie sprawozdań z hospitacji; sporządzanie harmonogramu pracy z młodzieżą; udział w opracowywaniu ścieżki wsparcia dla uczestników i absolwentów OHP na cały okres kształcenia danego rocznika oraz okres usamodzielniania absolwenta OHP; planowanie indywidualnych spotkań konsultacyjno-informacyjnych z uczestnikami OHP; sporządzanie okresowych sprawozdań/statystyk oraz informacji z bieżącej działalności; sporządzanie analiz dotyczących sytuacji młodzieży na lokalnym rynku pracy; analizowanie rynku pracy w kontekście potrzeb szkoleniowych klienta; rozpoznanie lokalnego rynku pracy i edukacji, jego najważniejszych uczestników: pracodawców, instytucji działających na rzecz młodzieży i pracodawców (np. izby rzemieślnicze, stowarzyszenia pracodawców itp.); utrzymywanie stałych kontaktów z urzędami i pracodawcami na terenie działania; monitorowanie potrzeb lokalnych pracodawców, społeczności; prowadzenie ścisłej współpracy z jednostkami pionu kształcenia i wychowania (CKiW, OSiW, HP na terenie danego CEiPM); udział w pracach zespołów wsparcia uczestników; promocja usług wśród potencjalnych klientów OHP oraz rozpowszechnianie działalności w środowisku lokalnym.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 01.10.2022
Wynagrodzenie brutto: od 3 400 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • wyższe (w tym licencjat), humanistyczne, kierunek: doradztwo/poradnictwo zawodowe, pedagogika pracy
  Uprawnienia:
  • Znajomość pakietu MS Office
   Pozostałe wymagania
   Inne wymagania: wykształcenia wyższe, mile widziane ze specjalnością doradztwo bądź poradnictwo zawodowe lub ukończone specjalistyczne studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego, socjologii, psychologii, pedagogiki, pedagogiki pracy. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku. Umiejętność planowania pracy własnej oraz pracy pod presją czasu; umiejętność pracy w zespole; kreatywność, innowacyjność i chęć kształcenia ustawicznego; znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
   Dane pracodawcy:
   Pracodawca: Ochotnicze Hufce Pracy Wielkopolska Wojewódzka Komenda
   Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
   Adres: 28 Czerwca 1956 211, 61-485 Poznań, powiat: m. Poznań, woj: wielkopolskie
   Osoba do kontaktu: Angelika Andrzejczak
   Numer telefonu: 61 831 24 79
   E-mail: [email protected]
   Język aplikacji: polski
   Wymagane dokumenty: CV; list motywacyjny; oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa umyślne; oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osób. do celów r
   Sposób kontaktu
   przekazania dokumentów:
   Preferowane formy kontaktu: telefon, e-mail
   - Wystawianie faktur sprzedaży zgodnie z zamówieniem, - wystawianie faktur korygujących, - wprowadzanie faktur i faktur korygujących zakup towaru, - składanie zamówień u kontrahentów, - obsługa kasy fiskalnej oraz poczty elektronicznej.
   StPr/22/1001
   data rozpoczęcia pracy od 02.11.2022
   wynagrodzenie od 1 565 PLN

   - Organizacja recepcji (m.in. obsługa aplikacji służącej do zarządzania salonem barberskim, powitanie klientów) - obsługa kasy fiskalnej, - przygotowywanie stanowiska do pracy, - wykonywanie zabiegów pomocniczych (np. mycie głowy), - dbanie o czystość zakładu barberskiego, - odbieranie telefonów oraz odpisywanie na wiadomości, - prowadzenie profilu w social mediach (przygotowywanie postów, wykonywanie zdjęć strzyżeń)
   StPr/22/1003
   data rozpoczęcia pracy od 02.11.2022
   wynagrodzenie od 1 565 PLN

   Nauka języków obcych w żłobkach i przedszkolach na terenie Leszna
   StPr/22/0989
   data rozpoczęcia pracy od 03.10.2022
   wynagrodzenie od od 1 505 PLN

   prace proste przy: pakowaniu, magazynowaniu, składaniu towarów, pracach porządkowych, odseparowywaniu oraz kontroli towarów w podziale na dobre i wadliwe. Prace powyższe mogą być wykonywane za pomocą prostych narzędzi, m.in. kontrolno-pomiarowych.
   StPr/22/0990
   data rozpoczęcia pracy od 15.10.2022
   wynagrodzenie od od 19,7 PLN

   Pomocnicze prace budowlane
   StPr/22/0991
   data rozpoczęcia pracy od 27.09.2022
   wynagrodzenie od od 3 010 PLN

   Wykonywanie prac murarskich
   StPr/22/0992
   data rozpoczęcia pracy od 27.09.2022
   wynagrodzenie od od 4 000 PLN

   Wykonywanie prac szalunkowych
   StPr/22/0993
   data rozpoczęcia pracy od 27.09.2022
   wynagrodzenie od od 4 000 PLN

   Wykonywanie prac zbrojarskich
   StPr/22/0994
   data rozpoczęcia pracy od 27.09.2022
   wynagrodzenie od od 4 000 PLN

   utrzymywanie porządku i czystości na powierzonym obiekcie
   StPr/22/0995
   data rozpoczęcia pracy od 27.09.2022
   wynagrodzenie od od 19,7 PLN

   obsługa klienta ( obsługa komputera, kasy fiskalnej, terminala płatniczego), wystawianie dokumentów sprzedaży, przyjmowanie dokumentów zakupu, zamawianie towaró, dbanie o porządek stanowiska pracy
   StPr/22/0561
   data rozpoczęcia pracy od 10.10.2022
   wynagrodzenie od od 3 010 PLN