Zamknij
REKLAMA
- obsługa aparatury monitorującej warunki mikroklimatyczne w magazynach i na salach ekspozycyjnych, - prowadzenie prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych z zakresu rzeźby, rzemiosła artystycznego i malarstwa pod nadzorem konserwatora, - wykonywanie innych zadań zleconych
StPr/23/0117
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

- udostępnianie i popularyzacja zbiorów biblioteki, prowadzenie rejestrów wypozyczeń, - współpraca w gromadzeniu zbiorów regionalnych, - realizacja różnych form popularyzacji wiedzy o regionie, - rzetelna, uprzejma i zachęcająca do korzystania z biblioteki obsługa czytelników
StPr/23/0120
data rozpoczęcia pracy od 15.02.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

montaż płyt kartonowo-gipsowych, stelaży, proste prace budowlane
StPr/23/0122
data rozpoczęcia pracy od 07.02.2023
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

obsługa klienta, umawianie spotkań, pozyskiwanie klientów indywidualnych i firmowych, przedstawianie ubezpieczeń,
StPr/23/0124
data rozpoczęcia pracy od 15.03.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN

spawanie elementów metalowych wg rysunków, wykonywanie urzadzeń pomocnicznych
StPr/23/0107
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

programowanie systemów alarmowych, montaż i serwis systemów alarmowych
StPr/23/0108
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

Osoba na tym stanowisku: - Opracowuje interpretacje przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach w celu udzielenia odpowiedzi na wnioski zainteresowanych - Opracowuje odpowiedzi na środki odwoławcze w tym skargi kierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez wnioskodawcę na wydane indywidualne interpretacje w celu obrony zaskarżonego rozstrzygnięcia - Prowadzi rejestr spraw przy użyciu programu komputerowego wspomagającego obieg dokumentów - Współpracuje przy opracowywaniu skarg kasacyjnych kierowanych do Naczelnego Sądu Administracyjnego w celu obrony wydanej interpretacji indywidualnej uchylonej przez WSA - Przygotowuje wystąpienia do Ministerstwa Finansów kierowane za pośrednictwem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w sprawach dotyczących wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej - Przygotowuje i prowadzi szkolenia kaskadowe w celu przekazania zdobytej wiedzy pozostałym pracownikom
StPr/23/0106
data rozpoczęcia pracy od 15.02.2023
wynagrodzenie od od 4 234,6 PLN

Sprzątanie klatek schodowych
StPr/23/0103
data rozpoczęcia pracy od 02.02.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

sprzątanie pomieszczeń biurowych
StPr/23/0095
data rozpoczęcia pracy od 06.02.2023
wynagrodzenie od od 1 745 PLN

Praca w kawiarni Lulu Cafe. Obsługa gości, prace porządkowe, dbanie o czystość w miejscu pracy
StPr/23/0096
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 22,8 PLN