Zamknij
REKLAMA
przeglądy i naprawy bieżące urządzeń elektrycznych
StPr/21/1197
data rozpoczęcia pracy od 02.12.2021
wynagrodzenie od od 2 800 do 3 500 PLN

Zapewnienie prawidłowości poświadczeń danych zewidencjonowanych na kontach ubezpieczonych dla celów świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz na wnioski ubezpieczonych i uprawnionych podmiotów
StPr/21/1195
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
wynagrodzenie od od 3 100 PLN

Obsługa gości restauracji, prace porządkowe, dbanie o czystość w miejscu pracy
StPr/21/1190
data rozpoczęcia pracy od 30.11.2021
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

koordynowanie prac tymczowych wykonywanych przez pracowników z Ukrainy i Mołdawii
StPr/21/1179
data rozpoczęcia pracy od 14.12.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

1. Prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Miejskiego oraz spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Miejskiej, 2. Przygotowywanie planów pracy, zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania Komendy Miejskiej, 3. Udział w organizowaniu i koordynowaniu kontroli wewnętrznych komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej, 4. Organizowanie i sporządzanie protokołów z narad z udziałem Komendanta Miejskiego. 5. Prowadzenie ewidencji czasu służby, ewidencji wyjść w celach służbowych, ewidencji nieobecności chorobowych oraz ewidencji delegacji służbowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej, 6. Realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, 7. Ewidencjonowanie pieczęci i stempli w Komendzie Miejskiej, prowadzenie rejestru oraz nadzór na ich prawidłowością użytkowania, 8. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania
StPr/21/1183
data rozpoczęcia pracy od 15.12.2021
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

praca w gabinecie zabiegowym, wykonywanie iniekcji, badanie EKG, praca w rejestracji
StPr/21/1184
data rozpoczęcia pracy od 29.11.2021
wynagrodzenie od od 3 772 PLN

- opieka pielęgnacyjna, położnicza i ginekologiczna nad kobietami w każdym wieku, - opieka nad noworodkami do drugiego miesiąca życia, - rejestracja pacjentów.
StPr/21/1185
data rozpoczęcia pracy od 29.11.2021
wynagrodzenie od od 3 772 PLN

Montaż systemów klatkowych i bezklatkowych, montaż zbiorów jaj. Praca w miejscu wykonywania montażu, delegacje
StPr/21/1173
data rozpoczęcia pracy od 24.11.2021
wynagrodzenie od od 1 400 PLN

przyjmowanie i sprawdzanie towaru, obsługa kasy fiskalnej, uzupełnianie lad, kompleksowa obsługa klienta
StPr/21/1174
data rozpoczęcia pracy od 25.11.2021
wynagrodzenie od od 3 550 do 4 000 PLN

sortowanie prania, maglowanie, obsługa pralek i suszarek
StPr/21/1176
data rozpoczęcia pracy od 25.11.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN