Zamknij
REKLAMA
- utrzymanie właściwego stanu urządzeń i instalacji elektrycznych oraz systemów sterowania, infrastruktury automatyki i urządzeń pomiarowych, - zapewnienie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez usuwanie awarii elektrycznych oraz systemów i urządzeń AKPiA, - modernizowanie i uruchamianie urządzeń oraz systemów z zakresu instalacji elektrycznych oraz AKPiA w zakresie realizowanych zadań własnych działu, - wykonywanie okresowych pomiarów elektrycznych, - realizacja innych zadań z obszaru kompetencji działu,
StPr/22/0035
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

pakowanie wyrobów z folii, pakowanie ręczne, etykietowanie itp.
StPr/22/0030
data rozpoczęcia pracy od 17.01.2022
wynagrodzenie od od 3 100 do 3 700 PLN

pomoc nauczycielowi w opiece nad dziećmi, pomoc w czynnościach samoobsługowych, przygotowanie posiłków (śniadań) itp.
StPr/22/0031
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
wynagrodzenie od od 1 505 PLN

prace murarskie - praca na terenie Leszna
StPr/22/0032
data rozpoczęcia pracy od 17.01.2022
wynagrodzenie od od 3 500 do 4 000 PLN

prace zbrojarskie - praca na terenie Leszna
StPr/22/0033
data rozpoczęcia pracy od 17.01.2022
wynagrodzenie od od 3 500 do 4 000 PLN

Wykonywanie prac szalunkowych. Praca na terenie Leszna
StPr/22/0034
data rozpoczęcia pracy od 17.01.2022
wynagrodzenie od od 3 500 do 4 000 PLN

-dekretacja dokumentów -wprowadzanie dokumentów do ewidencji księgowych -prowadzenie rejestróe VAT, sporządzanie deklaracji VAT -obliczanie zobowiązań podatkowych
StPr/22/0022
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

- obszar produkcji: praca przy grilu, frytownicach, tosterach oraz garnirowaniu, uzupełnianie zapasów, przygotowywanie produktów (np. kanapek, sałatek, deserów) i półproduktów, utrzymywanie w czystości pomieszczeń, urządzeń, sprzętów, narzędzi i naczyń; - obszar sprzedaży: przygotowywanie deserów oraz napojów zimnych i gorących, obsługa kasy związana z odpowiedzialnością za mienie powierzone na tym stanowisku z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się, przyjmowanie, zestawianie i wydawanie zamówień, uzupełnianie zapasów, utrzymywanie w czystości pomieszczeń, urządzeń, sprzętów, narzędzi i naczyń; - prace magazynowe, prace przygotowawcze przed otwarciem i po zamknięciu restauracji oraz dostawy na obszar kuchni i serwisu; - sala restauracyjna: prace porządkowe, utrzymywanie w czystości pomieszczeń, sprzętów i części sanitarnej; - prace porządkowe w restauracji i na terenie zewnętrznym wokół restauracji zgodnie z dyspozycjami pracodawcy; - wypełnianie wszystkich zleconych przez pracodawcę zadań w zakresie objętym rodzajem powierzonej pracy.
StPr/22/0025
data rozpoczęcia pracy od 02.02.2022
wynagrodzenie od od 21 PLN

Utrzymywanie czystości na terenie szkoły
StPr/22/0026
data rozpoczęcia pracy od 13.01.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

sprzedaż pieczywa
StPr/22/0027
data rozpoczęcia pracy od 13.01.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN