Zamknij
REKLAMA
zgodny ze stanowskiem
StPr/22/0810
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 350 PLN

zgodny ze stanowskiem
StPr/22/0811
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 350 PLN

zgodny ze stanowskiem
StPr/22/0813
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 350 PLN

prowadzenie treningów personalnych
StPr/22/0815
data rozpoczęcia pracy od 18.08.2022
wynagrodzenie od od 25 PLN

dbanie o porządek terenu Centrum, prace pielęgnacyjne pasa zieleni, wykonywanie drobnych napraw sprzętu, wykonywanie prac gospodarczych, sprzątanie i segregowanie odpadów, praca na wysokości. Praca w ramach pełnego etatu lub 1/2
StPr/22/0816
data rozpoczęcia pracy od 18.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Pomoc przy pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, pomoc przy czynnościach higienicznych, utrzymywanie czystości w oddziale i pomieszczeniach dziecięcych
StPr/22/0819
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 do 3 100 PLN

- prowadzenie zajęć edukacyjnych w przedszkolu specjalnym - organizowanie zajęć dodatkowych - inne
StPr/22/0820
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 4 200 PLN

prowadzenie zajęć z dziećmi, diagnozowanie dzieci, prowadzenie działań profilaktycznych z rodzicem
StPr/22/0821
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 1 600 PLN

- prowadzenie zajęć edukacyjnych w przedszkolu specjalnym - organizowanie zajęć dodatkowych - inne
StPr/22/0807
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 4 200 PLN

nauczanie religii w szkole podstawowej 4 godz. tyg 1/10 etatu
StPr/22/0808
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 40 PLN