Zamknij
REKLAMA

koszenie, grabienie, sadzenie roślin i ich pielęgnacja. Praca na terenie całej Polski
StPr/20/0440
data rozpoczęcia pracy od 02.07.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

Praca polegać będzie: - aplikacja folii na witrynach, ścianach, samochodach - wycinanie plakatów, - montaż liter ze styroduru - wykończenie banerów, siatek itp. - montaże kasetonów, banerów, - montaż paneli szklanych, - produkcja kasetonów, liter świetlnych 3D - spawanie konstrukcji stalowych, stelaży itp. - inne niezbędne prace związane z reklamą
StPr/20/0436
data rozpoczęcia pracy od 20.07.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

- zapoznanie się z przepisami i zasadami bhp oraz innymi przepisami o ochronie pracy w zakresie niezbędnym w pracy w LBWiG, - poznanie aktów prawnych regulujących sprawowanie nadzoru nad wodą przeznaczoną do spożycia, a także wodą na pływalniach i kąpieliskach, - zapoznanie się i stosowanie procedur oraz innych dokumentów Systemu Zarządzania obowiązujących w Oddziale Laboratoryjnym PSSE w Lesznie, - obowiązki szczegółowe: -przygotowywanie pożywek i szkła niezbędnego do wykonywania analiz, -wykonywanie analiz prowadzonych w pracowni badań mikrobiologicznych, o prowadzenie dokumentacji wykonywanych badań zgodnie z obowiązującymi procedurami i instrukcjami, - udział w weryfikacji stosowanych metod, - sprawowanie bieżącego nadzoru nad aparaturą i sprzętem pomiarowo badawczym, - sprawowanie nadzoru nad jakością i sterylnością szkła i pożywek, - udział w szkoleniach z zakresu prowadzonych badań i systemu zarządzania.
StPr/20/0438
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

konserwacja i naprawa pojazdów
StPr/20/0439
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od 4 000 - 5 000 PLN

Szycie odzieży damskiej lekkiej, precyzja, dokładność
StPr/20/0423
data rozpoczęcia pracy od 03.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

spotkania i rozmowy z kandydatami na opiekunów osób starszych w Niemczech, kontakt z obecnymi opiekunami, proponowanie zleceń i uzgadnianie szczegółów wyjazdów.
StPr/20/0425
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od od 3 400 PLN

sprzątanie pomieszczeń biurowych, sanitarnych, socjalnych, ciagów komunikacyjnych
StPr/20/0427
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

praca przy produkcji wyrobów tekstylnych, rzetelne wykonywanie zadań i czynności, w tym obsługa maszyn i/lub urządzeń według instrukcji oraz wytycznych przełożonego, praca na halach produkcyjnych w systemie wielozmianowym
StPr/20/0428
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

prace przy kładzeniu płytek, regisp, szpachlowanie, malowanie, prace wykończeniowe
StPr/20/0422
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

szycie poduszek, obszywanie kołder
StPr/20/0420
data rozpoczęcia pracy od 26.06.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN