Zamknij
REKLAMA

Pomoc dla frankowiczów. Zapisz się na bezpłatne spotkanie

08:59, 08.06.2022 | Materiały partnera, fot. Pixabay

Od kilku lat sprawa „kredytów frankowych” nie traci na popularności i nie pozwala o sobie zapomnieć. Na czym tak naprawdę polega problem „frankowiczów”?

Kredyty frankowe były zaciągane w latach, gdy kurs franka szwajcarskiego znajdował się na historycznie niskim poziomie. Wówczas „kredyty frankowe” cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, gdyż z perspektywy kredytobiorców wydawały się być bardziej atrakcyjne niż kredyty złotowe i tak zresztą były prezentowane.

Jednak po latach spłacania rat „frankowicze” mają nawet większe zadłużenie niż w chwili zawierania zobowiązania. Mimo że spłacone kwoty sięgają setki tysięcy złotych, to z powodu rosnącego kursu franka szwajcarskiego ich zadłużenie nie maleje. Im słabsza jest polska waluta wobec franka szwajcarskiego, który obecnie jest ponad dwukrotnie droższy niż w czasie największej popularności kredytów powiązanych z walutą franka szwajcarskiego, tym problem „frankowiczów” staje się poważniejszy. Niewątpliwie skala tego problemu przekłada się na stały wzrost spraw sądowych.

Wytaczając powództwo wobec banku, możemy domagać się stwierdzenia nieważności całej umowy kredytu lub usunięcia z jej treści postanowień niedozwolonych (tzw. klauzul abuzywnych). W przypadku stwierdzenia nieważności umowy jest ona nieważna już od momentu jej zawarcia, co oznacza, że nigdy nie wywołała żadnych skutków prawnych.

Natomiast, „odfrankowienie” oznacza wyeliminowanie z umowy postanowień niedozwolonych. W konsekwencji strony łączy umowa kredytu złotowego z niskim oprocentowaniem, a kredytobiorcom przysługuje zwrot nadpłaconych rat.

Podstawy do podważenia umowy kredytu wynikają wprost ze wspólnotowego systemu praw ochrony konsumenta, a w szczególności z chroniącej konsumentów dyrektywy 93/13, a nadto orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz orzeczeń Sądu Najwyższego.

Praktyka ujawnia, że umowy o kredyty powiązane z walutą franka szwajcarskiego bez wad właściwie się nie zdarzały, stąd też coraz częściej, kredytobiorcy decydują się na wytoczenie powództwa. Liczba pozwów przeciwko bankom, nieustannie rośnie, a pozytywnymi wyrokami dla kredytobiorców kończy się coraz więcej spraw.

Jako przykład można wskazać kolejne korzystne wyroki naszych klientów, które zapadły w ostatnim czasie. Najświeższe orzeczenia ustalające nieważność umów kredytu oraz zasądzające kwoty obejmujące wysokość wszystkich spłaconych przez kredytobiorców rat dotyczą Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, BNP Paribas Spółka Akcyjna, Getin Noble Bank Spółka Akcyjna oraz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna.
Wyroki nie są prawomocne.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej, zapraszamy na bezpłatne spotkanie, które organizuje Kancelaria Radców Prawnych Tabert Przyniczka Sp.j.  Więcej informacji: tplegal.pl
Liczba miejsc ograniczona, rejestracja pod numerem 797 385 580 lub [email protected]
Liczy się kolejność zgłoszeń.

 

(Finanse)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%