Zamknij
REKLAMA

Czym różni się upadłość konsumencka od egzekucji komorniczej?

08:09, 01.07.2022 | .

Osoby, które mają problemy z regulowaniem swoich zobowiązań na czas, z czasem popadają w coraz większe kłopoty. Wówczas mają dwa wyjścia – mogą wziąć los w swoje ręce i ogłosić upadłość konsumencką lub nic nie zrobić a poczekać na egzekucję komorniczą. Czym się różnią takie formy postępowania? Na co postawić?

Upadłość konsumencka – co to takiego?

Upadłość konsumencka stała się bardzo popularna w ostatnim czasie. Temat pojawia się w przestrzeni publicznej. Coraz więcej osób wykazuje zainteresowanie takim sposobem wychodzenia z długów. Wiele kancelarii prawnych, jak upadlosckonsumencka.expert pomaga swoim klientom przejść przez postępowanie upadłościowe i zacząć życie na nowo z czystą kartą, a więc bez długów. Warto wiedzieć, że postępowanie upadłościowe jest prowadzone na wniosek dłużnika oraz jest dobrowolne, a jego celem jest całkowite oddłużenie, często poprzez umorzenie długów. Starszym, tradycyjnym sposobem jest egzekucja komornicza.

Czym jest egzekucja komornicza?

Egzekucja komornicza jest przymusowym postępowaniem, jakie wszczynane jest wobec dłużnika na wniosek wierzyciela. Tak więc aby osoba, która nie reguluje swoich należności na czas, zaczęła się tym interesować, konieczne jest udanie się do komornika osób/firm pokrzywdzonych przez nią. Celem egzekucji komorniczej jest więc przede wszystkim pokrycie długów, jakie powstały wobec konkretnego wierzyciela. Niestety w niewielkim stopniu pomaga to dłużnikowi, który dodatkowo zostaje obciążony kosztami postępowania egzekucyjnego. Ale to nie wszystko. W przypadku egzekucji komorniczej odsetki od zadłużenia rosną tak długo, aż nastąpi całkowita spłata.

Upadłość konsumencka a egzekucja komornicza

Widać więc wyraźnie, że upadłość konsumencka znacząco różni się od egzekucji komorniczej. Przede wszystkim z uwagi na to, że w centrum jest zupełnie inna osoba. Przy upadłości konsumenckiej liczy się dłużnik – trzeba mu pomóc całkowicie spłacić długi. Wstrzymana jest więc egzekucja. To blokuje narastanie odsetek, a więc zwiększanie się zaległości. Co więcej, upadłość konsumencka zapewnia dłużnikowi ochronę socjalną, w tym m.in. środki na wynajem mieszkania, gdyż majątkiem dłużnika zarządza syndyk.

Przy egzekucji komorniczej w centrum jest wierzyciel. Komornik ma za zadanie zdobyć środki od dłużnika, by spłacić osobę/firmę, wobec której powstały zaległości. Co ważne, w sytuacji, gdy dłużnik nie ma majątku i wynagrodzenia, by pokryć długi, postępowanie komornicze może zostać umorzone, ale dług sam w sobie nie ulega likwidacji, więc komornik w każdej chwili może je wznowić. Sąd może podjąć decyzję o warunkowym lub trwałym umorzeniu długów.

Syndyk a komornik

Aby w pełni wyjaśnić, czym się różni upadłość konsumencka od egzekucji komorniczej, warto również porównać osobę komornika i syndyka. Pierwszy z nich jest funkcjonariuszem publicznym. Działa przy sądzie rejonowym. Komornik wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne, a także odpowiedzialny jest za ich zabezpieczenie. W tym celu przejmuje wynagrodzenie dłużnika, jego majątek, a następnie przeznacza je na spłatę długu.

Syndyka powołuje sąd upadłościowy. Nie przejmuje on majątku upadłego, a jedynie kontrolę nad nim, by możliwa była jego likwidacja w celu spłacenia wierzycieli.

Tak więc komornik działa na rzecz konkretnego wierzyciela. Co więcej, ma zabezpieczyć nie tylko roszczenia, ale i odsetki. Syndyk zajmuje się pomocą upadłemu w oddłużeniu.

(Ciekawe)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%