Zamknij

MPWiK: Sprawdź, gdzie powstaną nowe sieci

08:27, 22.02.2019 | P.K
Skomentuj

W roku 2019 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie wybuduje, a także zmodernizuje łącznie 5,3 km sieci kanalizacyjnych i 4,6 km sieci wodociągowych w Lesznie oraz gminach Lipno i Święciechowa. Będą to inwestycje zarówno w strefie przemysłowej, na nowych osiedlach mieszkaniowych, jak też w centrum Leszna. I będzie ich naprawdę sporo. Gdzie konkretnie?

W ostatnich latach Spółka kładła głównie nacisk na budowę i przebudowę liniowej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. W latach 2015-2018 MPWiK wykonało 29,3 km sieci kanalizacyjnych i 28 km sieci wodociągowych za łączną kwotę 33,2 mln zł. Również w bieżącym roku inwestycyjnym Spółka  zamierza kontynuować działania w powyższym zakresie i tym samym  planuje wydatkować środki na poziomie 9,3 mln zł.
W Lesznie MPWiK zakończyła budowę sieci wodociągowej w ulicy Wilkowickiej, w miejscu, gdzie niedawno ruszyły prace związane z postawieniem wiaduktu nad linią kolejową E 59. Inwestycję zrealizowano wyprzedzająco przed robotami PKP, w celu uniknięcia ingerencji w planowaną do budowy infrastrukturę kolejową. W przyszłości, po zrealizowaniu przez MPWIK całości zadania, wybudowana sieć wodociągowa stanowić będzie drugie zasilanie Gronowa.


Trwają natomiast roboty w ulicy Lipowej. Obecnie przebudowywany jest odcinek od skrzyżowania z ul. Dożynkową do ul. Henrykowskiej - prace potrwają do 31 maja. Jeszcze w tym roku ma być realizowany kolejny etap zadania - od ulicy Dożynkowej do Obrońców Lwowa. Inwestycję realizuje miasto, a MPWiK przebudowuje sieci wodociągowe, kanalizacyjne wraz z przyłączami, a także modernizuje studnie. Przy okazji drugiego etapu ulicy Lipowej spółka planuje też przebudowę infrastruktury w ulicy Racławickiej do wysokości sklepu Netto oraz na odcinku drogi jednokierunkowej równoległej do ulicy Lipowej.
W trakcie realizacji jest także przebudowa sieci w ulicy Wybickiego oraz kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Okrzei na Zatorzu. Na Okrzei prace są prowadzone na odcinku od Kilińskiego do Lutosławskiego.
- W ubiegłym roku zrealizowaliśmy I etap modernizacji sieci kanalizacyjnej w ul. Okrzei na odcinku od Lutosławskiego do Podkowińskiego. Roboty wykonane były w technologii bezwykopowej, w celu ochrony istniejących drzew - mówi Jagoda Kubiak, kierownik Działu Inwestycji MPWiK sp. z o.o. w Lesznie.
Większość inwestycji liniowych, jakie MPWiK planuje wykonać w bieżącym roku jest właśnie w fazie projektowania. Ogłoszono także pierwsze postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót budowlanych.
- Czekamy na oferty od firm i analizę, jak będzie wyglądał rynek usług w naszej branży w tym roku. Mamy nadzieję, że jak sprzed roku 2017. Przez ostatnie dwa lata nie mieliśmy żadnych oszczędności na przetargach. Ceny, jakie proponowali wykonawcy, były zdecydowanie wyższe od tych, które mieliśmy przeznaczone na daną inwestycję. Dlatego też nie udało nam się przebudować kanalizacji w ulicy Jagiellońskiej w Lesznie. Przetarg ogłaszaliśmy dwukrotnie i za każdym razem oferty były tak wysokie, że nie mogliśmy ich przyjąć. Planujemy zrealizować to zadanie w bieżącym roku.
Przebudowa kanalizacji w ulicy Jagiellońskiej będzie wymagała także częściowego odtworzenia nawierzchni jezdni na odcinku od Westerplatte do Prochowni. Będzie się zatem wiązała z uciążliwościami w ruchu.
Z ważniejszych inwestycji realizowanych przez MPWiK poza Lesznem wymienić trzeba uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne strefy przemysłowej w rejonie ulic Produkcyjnej i Składowej w Święciechowie. Budowę sieci na przedmiotowym terenie rozpoczęto w roku 2017. W tym roku oraz latach kolejnych następowało będzie stopniowe uzbrajanie przedmiotowego obszaru.

 

Co planuje się do realizacji w roku 2019?

Budowa sieci wodociągowej:
• w ulicach Łowieckiej, Bojanowskiego, Krzyckiego w Lesznie,
• w rejonie ul. Lipowej w Wilkowicach,
• na osiedlach Owocowym i Gronowym w Gronówku,
• w ulicy Kardynała Augusta Hlonda w Mórkowie
• w rejonie ulic Produkcyjnej-Składowej w Święciechowie (strefa inwestycyjna),
• w rejonie ulic Diamentowej i Brylantowej w Henrykowie.

Budowa sieci kanalizacyjnej:
• w ulicach Łowieckiej, Mierosławskiego, Bojanowskiego, Krzyckiego, Chociszewskiego w Lesznie,
• w ulicach Dworcowej-Polnej, Rolnej i w rejonie ulicy Lipowej w Wilkowicach,
• w ulicy Kardynała Augusta Hlonda w Mórkowie,
• w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich w Lipnie,
• w rejonie ulicy Produkcyjnej-Składowej w Święciechowie (strefa inwestycyjna),
• w rejonie ulicy Malinowej i Jagodowej w Przybyszewie,
• w rejonie ulicy Diamentowej w Henrykowie.

Przebudowa sieci wodociągowej:
• w ulicy Lipowej, Wybickiego, Święciechowskiej, Dekana, Osieckiej w Lesznie,
• w ulicy Granicznej w Wilkowicach,
• w ulicy Pilotów w Strzyżewicach,

W roku 2019 planowana jest również przebudowa ostatniego odcinka rurociągu tłoczonego, doprowadzającego wodę surową do stacji uzdatniania wody w Strzyżewicach.

Przebudowa sieci kanalizacyjnej:
• w ulicy Lipowej, Wybickiego, Święciechowskiej, Dożynkowej, 17 Pułku Ułanów, Wąskiej, Okrzei, Dembińskiego, Jagiellońskiej w Lesznie.
Warto dodać, że przebudowa sieci przy ul. 17 Pułku Ułanów ma związek z budową w tym miejscu parkingu. To inwestycja realizowana będzie przez samorząd Leszna, z inicjatywy mieszkańców, bo w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Zakres inwestycji zaplanowanych na ten rok może się jeszcze zmienić. Już wiadomo, że do listy zadań może zostać dopisana ulica Fabryczna w Lesznie. Samorząd właśnie przygotował wniosek o dofinansowanie jej przebudowy. Jeśli uda się pozyskać pieniądze, to wtedy ulica otrzyma nie tylko nową nawierzchnię, ale też MPWiK zmodernizuje sieć wodociągową i kanalizacyjną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(P.K)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© leszno24.pl | Prawa zastrzeżone