Zamknij

Urodziłaś się w 1953 roku? Walcz o większą emeryturę!

20:23, 01.04.2019 | L.M
Skomentuj

Niedawny wyrok Trybunału Konstytucyjnego opublikowany 21 marca br (data wydania orzeczenia - 6 marca (P 20/16), Dziennik Ustaw poz. 539 z 2019 r) otwiera możliwość uzyskania większej emerytury dla 140 tys kobiet w kraju. Statystycznie w naszym regionie może dotyczyć to ok 1.500 mieszkanek.

O sprawiedliwe emerytury walczą kobiety urodzone w 1953 roku, a związane jest to że w 2013 roku uzyskały prawo do pełnej emerytury po okresie otrzymywania świadczeń tzw. wcześniejszej emerytury. Okazało się jednak, że emerytury dożywotnie były zaniżone. Błędem tym, skutkującym wypłatą niższych świadczeń należy obciążyć rząd PO-PSL. Kiedy Donald Tusk był premierem wprowadzono te niekorzystne i krzywdzące zmiany dla emerytów. Od wypłacanych świadczeń emerytur dożywotnich odejmowano wypłacone kwoty z emerytur wcześniejszych.

Ten „niekonstytucyjny” z sędziami „dublerami” (jak twierdzi opozycja z PO, PSL, N, SLD czyli KE lub KO) Trybunał Konstytucyjny w marcowym orzeczeniu jednogłośnie uznał, że ustawodawca nie miał prawa pogorszyć sytuacji kobiet pobierających świadczenia po tym, jak już skorzystały z wcześniejszych emerytur.

Problem w tym, że jest już za późno na dochodzenie roszczeń od ZUS, bowiem minęło już pięć lat w których można odwoływać się od decyzji naliczającej świadczenia. Teraz została droga sądowa. Tu jednak jest mało czasu. Podstawą jest art. 417(1) Kodeksu cywilnego, który mówi, że jeśli szkoda została wyrządzona przez wydanie aktu normatywnego (a takim jest ustawa) to w takiej sytuacji można domagać się odszkodowania od Skarbu Państwa.

Złóż wniosek w ZUS. Mimo iż minęło pięć lat od decyzji emerytalnej i tak złóż wniosek w najbliższym oddziale ZUS. Zawnioskuj o ponowne przeliczenie emerytury w związku z niedawnym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Jest jednak na to mało czasu, bowiem wniosek do ZUS musi trafić do 23 kwietnia br. Jeśli przegapisz ten termin twój wniosek nie zostanie rozpatrzony. Jeśli złożysz w terminie, ZUS odrzucając wniosek, wyda ci decyzję negatywną. Nie przejmuj się, bowiem otwiera to drogę do uzyskania odszkodowania na drodze cywilnej w sądzie.

Przydałaby się  pomoc prawnika. Konieczne jest przeliczenie wysokość żądanego odszkodowania, jakie planujesz uzyskać od Skarbu Państwa. Najlepiej zgłosić się do prawnika, który pomoże to przeliczyć. Jeśli nie stać cię na prawnika - skorzystać z darmowej pomocy prawnej. W całej Polsce znajduje się ok. 1500 punktów z dyżurującymi adwokatami czy radcami prawnymi. Prawnik powie ci co w takim pozwie się powinno znaleźć i w którym sądzie go złożyć. Być może informację o wysokości uszczuplonych świadczeniach udzieli ci ZUS? Jeśli sama nie dasz sobie rady, poproś najbliższą rodzinę lub znajomych.

Koszty sądowe. Pamiętaj, że sąd naliczy ci opłatę w wysokości 5% wartości roszczenia. Możesz jednak, ze względu na trudną sytuację materialną, wnioskować o zwolnienie z tej opłaty. Dochowaj wyznaczonych terminów. Spóźnienie nawet o jeden dzień może skutkować odesłaniem pozwu i nie rozpatrzeniem go. Koszty sądowe powinny zostać ci zwrócone po wygranym procesie.

Gdzie szukać pomocy? Od stycznia 2019 roku, każde Starostwo Powiatowe jest zobowiązane do udzielania pomocy prawnej tym, którzy nie są w stanie na własny koszt korzystać z pomocy prawnika. Starostwa organizują porady w różnych gminach lub lokalizacjach dwa, trzy razy w tygodniu. Zgłoszenia można dokonywać telefonicznie i tam też otrzymać szczegółowe informacje.

Leszno - 65 529 81 00

Powiat Leszczyński - 65 529 68 01

Powiat Rawicki - 65 546 22 11

Powiat Gostyński - 65 575 25 53

Powiat Wschowski - 65 540 48 00

Powiat Kościański - 65 512 14 20

Powiat Górowski - 65 544 39 00

 

Do uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej uprawnione są wyłącznie osoby fizyczne, które spełniają następujące warunki:

· w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane im świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

· posiadają Kartę Dużej Rodziny,

· są kombatantem lub weteranem,

· nie ukończyły 26 lat lub ukończyły 65 lat,

· w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty,

· kobietom w ciąży w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

 

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez:

· przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia,

· przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,

· przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych

i okresu powojennego,

· przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego,

· przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość,

· złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w ww. punktach,

· przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

 

Powodzenia!

Sławomir Szczot

(L.M)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© leszno24.pl | Prawa zastrzeżone