Zamknij
REKLAMA

Poznaj regulacje dotyczące spedycji krajowej

14:36, 27.12.2021 | .

Z całą stanowczością można pokusić się o stwierdzenie, że spedycja krajowa w pewnym stopniu pomaga w rozwoju rodzimej gospodarki. Warto zatem przyjrzeć się bliżej postanowieniom, które regulują pracę krajowej spedycji.

Spedycja krajowa - usystematyzowanie

Głównym założeniem krajowej spedycji jest logiczne i efektywne zaplanowanie trasy dla powierzonych towarów z miejsca odbioru do ich docelowej destynacji. W całym tym procesie konieczne jest też sprostanie wytycznym, które zostały wcześniej sformalizowane ze zleceniodawcą. Jakie przepisy regulują polską spedycję? OPWS to jeden z podstawowych aktów, którym przyjrzymy się w poniższym artykule.

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne regulują spedycję krajową

OPWS to kompilacja regulacji, która została zgromadzona i zapisana przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki. Określają one przede wszystkim zarówno kwestie dotyczące transportu jak i spedycji krajowej, ale także odnoszą się do międzynarodowych aspektów związanych z przewozem.

Na tym etapie konieczne jest jednak podkreślenie, że OPWS to nie prawne przepisy - oznacza to, że stosowanie się do tych zasad odbywa się na zasadzie umownej przez uczestników zlecenia. 

Zarówno sam skrót, jak i rozwinięcie OPWS, czyli Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne są stosowane dość powszechnie i nic nie wskazuje, na to, aby ta tendencja miała ulec odwróceniu - warto zatem bliżej przyjrzeć się postanowieniom tam zawartym. Z pewnością ta wiedza znajdzie zastosowania w wielu sytuacjach, szczególnie na początku nawiązywania współpracy na linii spedytor-zleceniodawca.

Z czego składa się OPWS? Czego dotyczy?

Wykładnię stanowi tu 31 aktów, które szczegółowo określają zarówno powinności jak i prawa względem spedytora oraz zleceniodawcy. 

W ogólnym rozrachunku treść tych zapisów chroni spedytora przed nieuczciwym postępowaniem zleceniodawców. Jeżeli np. przed przyjęciem zlecenia firma świadcząca usługi spedycji krajowej nie zostanie poinformowana o tym, że przedmiotem przewozu będą wartościowe przesyłki czy też towary niebezpieczne - wówczas spedytor będzie ponosił odpowiedzialność wyłącznie za szkodę w postaci rzeczywistej straty.

Co jeszcze określa OPWS?

To jednak nie koniec - firma spedycyjna nie będzie także obarczona winą za szkody powstałe w wyniku zaniechania osób trzecich, które nie wiążą spedytora w ramach stosunków umownych.

Dzięki Ogólnym Polskim Warunkom Spedycyjnym spedytor uzyskuje prawo zwrotu do poniesionych przez niego kosztów - to jednak zaledwie ułamek spośród udogodnień dla spedytora, który zyskuje prawo do przechowania zarówno dokumentacji jak i ładunku do momentu uregulowania należności. Spedytor nie ma także obowiązku do ubezpieczenia towaru na własną rękę, jeżeli nie było to wcześniej przedmiotem ustaleń ze zleceniodawcą.

Spedycja krajowa a OPWS jako obowiązek

Z uwagi na to, że Ogólne Polskie Warunki Spedycyjnymi nie są aktami prawnymi - nie są automatycznie respektowane przez spedytorów i zleceniodawców. Potrzebna jest tutaj wyraźna zgoda i wola przestrzegania tych zapisów. OPWS nie dotyczy przewozu gotówki oraz wartościowych dzieł sztuki.

OPWS nie zwalnia spedytora z podstawowych obowiązków

Warto na tym etapie uwypuklić, że postanowienia omawianych regulacji nie dotyczą wyłącznie udogodnień i zabezpieczeń spedytora - nadal jest bowiem zobowiązany do dokładnego zbadania, czy np. przedmiot zlecenia został dostarczony w nienagannej kondycji. 

Co więcej - postanowienia między firmą świadcząca usługi spedycji krajowej jak i zleceniodawcą mogą (a nawet powinny) być przedmiotem uprzednich ustaleń i negocjacji. Zachowanie elastyczności obu stron i chęci do negocjowania warunków współpracy może stanowić pierwszy krok do korzystnego dla obu stron układu. Na stronie https://www.mw-spedition.com/spedycja-krajowa/ znaleźć można zakres działania doświadczonej firmy świadczącej usługi spedycji krajowej, z którą warto się zapoznać.

Wyjaśnienie ogólnych założeń dotyczących OPWS w takiej skondensowanej formie powinno stanowić wystarczające wyjaśnienie wskazujące na sposób funkcjonowania spedycji krajowej i ochronę praw firm, które planują usługę przewozu.

 

(Ciekawe)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%