Zamknij
REKLAMA

Kogo dotyczy podatek od mieszkania?

00.00, 29.07.2022 materiał partnera

Kupując mieszkanie, stykamy się z dużą ilością formalności. Wiele z nich dotyczy kwestii finansowych oraz własnościowych. Podpisujemy akty notarialne, umowy kredytowe i inne dokumenty, które dają nam prawo do posiadania na własność mieszkania czy gruntu. Powinniśmy również być świadomi tego, że wiąże się z tym obowiązek odprowadzania podatku. To ile wyniesie oraz kto go zapłaci, jest określone w ustawie, oraz ustalane co roku przez urzędy gmin.

Definicja podatku od nieruchomości

Podatek od nieruchomości dotyczy tych właścicieli, którzy zostali określeni w treści ustawy. Obejmuje ona zarówno podmioty, jak i przedmioty, które są zobowiązane do uiszczania danin. Środki wpłacane na rzecz tego podatku wpływają do budżetu gminnego i zasilają go. W zależności od tego, jaką nieruchomość posiadamy, możemy wyróżnić podatek przychodowy, majątkowy oraz konsumpcyjny.

Podatek może być naliczony również od powierzchni lokalu, w przypadku, gdy ma on przeznaczenie mieszkalne. Jeśli właścicielem nieruchomości jest kilka osób, wówczas każdy z udziałowców musi zapłacić podatek od części wspólnych. Posiadanie miejsca parkingowego dla auta również wiąże się z dodatkową opłatą.

Jakie są terminy opłat i gdzie można ich dokonać?

W zależności od tego, jaki status prawny posiada osoba zobowiązana do odprowadzania podatku od nieruchomości, może on być podzielony na raty. Opłat będziemy wówczas dokonywać w czterech terminach: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września i do 15 listopada. W przypadku jednostek prawnych i organizacyjnych opłata może być rozłożona na 12 miesięcy. Kwota daniny jest liczona proporcjonalnie do trwania okresu podatkowego.

Aby dowiedzieć się, jak wysoki podatek zapłacimy, powinniśmy wypełnić deklarację, która pozwoli nam obliczyć kwotę. Po złożeniu takiego dokumentu w urzędzie gminy otrzymamy potwierdzenie, że nasze zeznanie podatkowe jest prawidłowe lub należy je poprawić. Wpłaty można dokonać elektronicznie na konto bankowe urzędu gminnego, ale również w kasie na miejscu.

Kto jest zobowiązany do odprowadzania podatku od mieszkania?

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości zmieniają się co roku. Minister Finansów ogłasza je jednorazowo i każdy urząd gminy musi się stosować do jego wytycznych. Ostateczna decyzja na temat wysokości podatku mieszkaniowego zostaje podjęta przez przedstawicieli właściwego urzędu gminy, któremu podlega nasz region zamieszkania. Musimy pamiętać, że ci właściciele mieszkań, którzy nie zapłacą w terminie, mogą zostać obciążeni karą finansową w postaci odsetek. Ich wysokość to około 8% w skali roku.

Obowiązek płacenia podatku od nieruchomości mieszkaniowej spoczywa przede wszystkim na osobach fizycznych, prawnych oraz jednostkach organizacyjnych, które posiadają na własność grunty lub budowle albo są ich wieczystymi użytkownikami. Więcej informacji na temat uiszczania daniny od posiadanej nieruchomości mieszkalnej można znaleźć na stronie internetowej https://przyjazne-deklaracje.pl/podatek-od-mieszkania-2021-kogo-dotyczy-i-ile-wynosi/.

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%