Zamknij
REKLAMA

Czym jest wspólnota mieszkaniowa?

00:00, 28.10.2020 | materiały partnera

Kupiłeś mieszkanie i okazało się, że jesteś członkiem wspólnoty mieszkaniowej? Co to znaczy i co to jest? Sprawdź, na czym polega różnica między wspólnotą mieszkaniową i spółdzielnią, jakie panują zasady w takich wspólnotach i jak walczyć o wspólne dobro.

Co to jest wspólnota mieszkaniowa i przez kogo może zostać założona?

Wspólnota mieszkaniowa określona jest poprzez ustawę o własności lokali z 24 czerwca 1994 roku. Może jednak zostać powołana do życia jedynie w przypadku budynków lub osiedli, które stanowią własność:

 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • osób fizycznych,
 • deweloperów,
 • zakładów pracy.

Kolejnym warunkiem jest powstanie obiektu po 1 stycznia 1995 r. Od tego momentu obowiązywała wymieniona ustawa o własności lokali. Warto nadmienić, że inaczej jest w przypadku zabytkowych kamienic, które od zawsze są własnością osób prywatnych i nie podlegają pod żadną spółdzielnię. Jest to często zjawisko spotykane w zabytkowych częściach miastach, gdzie większość nieruchomości jest wciąż zamieszkana przez prywatnych inwestorów.

Wspólnota mieszkaniowa powoływana jest na mocy prawa. Chociaż nie posiada ona osobowości prawnej, nie jest podmiotem gospodarczym i nie dysponuje majątkiem należącym w całości do jej członków, może:

 • zaciągać zobowiązania,
 • dochodzić praw przed organami administracji lub sądem (tzn. pozywać lub zostać pozwaną),
 • nabywać prawa.

Oznacza to, że może stać się dłużnikiem, klientem lub wierzycielem. Reprezentowana jest w takich momentach przez wybranego przedstawiciela.

Prawa i obowiązki członków wspólnoty mieszkaniowej

Członkiem wspólnoty staje się inwestor w momencie zakupu lokalu (mieszkalnego lub usługowego). Zrezygnowanie z członkostwa jest niemożliwe, więc jeśli dana osoba nie chce brać udziału w spotkaniach, nie musi tego robić. Zobligowana jest jednak do opłacenia składek i respektowania ustalonych zasad. Osoby problematyczne mogą zostać wyrzucone ze wspólnoty.

Skutkuje to pozwem cywilnym przeciwko lokatorowi i w efekcie może dojść do eksmisji i sprzedaży lokalu na drodze licytacji. Jest to jednak wyjątkowo rzadki przypadek. Eksmisja zasądzana jest przez sąd tylko w ekstremalnych przypadkach.

Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej ma prawo głosu (wszyscy są równi) na wcześniej ustalonych spotkaniach. Może więc głosować za lub przeciw proponowanym zmianom i inwestycjom, a wynik rozstrzygany jest w sposób demokratyczny – wygrywa większość głosów.

Jak zarządzać wspólnotą mieszkaniową?

Wyróżniamy dwa sposoby. Pierwszy to wyznaczenie zarządu (przy wspólnotach uznanych za duże, gdy ilość członków przekracza 7 osób) i drugi, czyli współpraca z zewnętrzną firmą. Która opcja jest lepsza?

Korzystając z usług ekspertów ds. zarządzania nieruchomościami, można wyeliminować wiele sporów sąsiedzkich i kłopotów z organizacją. Właściciele lokali nie tracą również kontroli nad częścią wspólną, ponieważ kontaktując się z osobami odpowiedzialnymi za administrację, mogą ustalić wszystkie szczegóły dotyczące:

 • firm realizujących usługi (np. wywóz śmieci),
 • remontów,
 • dostaw mediów,
 • ochrony,
 • utrzymania czystości.

Jak widać, jest to atrakcyjna opcja dla nowo powstałych wspólnot mieszkaniowych, w których brakuje chętnych do sprawowania urzędu zarządcy. Warto wspólnie z pozostałymi właścicielami obiektu rozważyć ją podczas comiesięcznego spotkania.

Materiał powstał we współpracy z firmą Palatyn z Poznania, która od 15 lat specjalizuje się w kompleksowej obsłudze i administracji nieruchomościami. Satysfakcja klienta, profesjonalna obsługa to nasze najważniejsze wartości - masz jeszcze pytania dotyczące funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych i ich obsługi? Skontaktuj się - mailowo lub telefonicznie.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%