Zamknij
REKLAMA

Pomoc frankowiczom w Poznaniu

08:43, 19.05.2022 | .

Nie wszystkie zapisy występujące w umowach kredytów frankowych są zgodne z prawem. Wtedy określane są one jako klauzule abuzywne lub niedozwolone. Gdy umowa kredytu zawiera takie zapisy, mogą być one podstawą do jego przewalutowania lub unieważnienia. W jakich sytuacjach jest to możliwe?

Klauzula abuzywna w umowie kredytowej – co to jest?

Klauzulą nazywa się zapis w umowie, który może mieć charakter postanowienia, zastrzeżenia lub warunku. Ma on precyzować konkretne prawa i obowiązki dotyczące stron umowy.

Jednak nie zawsze klauzule w umowach są zgodne z przepisami. Wtedy są one określane jako abuzywne lub niedozwolone postanowienia umowne. Takie klauzule rażąco naruszają interesy jednej strony umowy i są sprzeczne z dobrymi obyczajami.

Klauzule abuzywne stały się szerzej znane za sprawą kredytów frankowych. To właśnie one były głównym tematem sporu pomiędzy frankowiczami i bankami, który dotarł do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. TSUE przyznał rację frankowiczom, otwierając przed nimi drogę do walki o swoje prawa.

Jakie klauzule abuzywne występują w umowach kredytów frankowych?

W umowach kredytów udzielanych we franku szwajcarskim mogą znajdować się różne rodzaje klauzul niedozwolonych.

Najczęściej występującymi zapisami, które są niezgodne z prawem, są te dotyczące przeliczania zadłużenia i wysokości rat na podstawie tabeli kursów walut prowadzonej przez bank.

Takie klauzule dawały bankom możliwość praktycznie dowolnego kształtowania kursu, dlatego mogły one w ten sposób zwiększać swoje zyski na niekorzyść kredytobiorców.

Aby sprawdzić, czy kredyt zawiera klauzule niedozwolone, można wykorzystać rejestr klauzul niedozwolonych, który został założony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Umieszczane są w nim te postanowienia, które zostały uznane za abuzywne wyrokiem sądu.

Umowa kredytowa z klauzulami abuzywnymi – co możesz zrobić?

Gdy w umowie kredytowej znajdują się niedozwolone klauzule, w takiej sytuacji stosowane są dwa podejścia:

1. Odfrankowienie kredytu

Polega ono na przewalutowaniu kredytu z franka szwajcarskiego na złoty przy założeniu, że kwota kredytu jest kwotą otrzymaną przez kredytobiorcę w złotówkach. Utrzymuje się jednocześnie zawartą w umowie stopę procentową. Odfrankowienie dotyczy również spłaconych już rat.

2. Unieważnienie kredytu

Proces ten powoduje całkowite unieważnienie umowy kredytowej. W tym przypadku konieczne jest zwrócenie przez kredytobiorcę całej kwoty kredytu, natomiast może on potrącić z niej roszczenie o zwrot dotychczas wpłaconych rat.

Odfrankowienie lub unieważnienie kredytu pozwalają na łatwiejszą spłatę zadłużenia, również w całości.

Kredyt frankowy – gdzie szukać pomocy?

Osoby z kredytem frankowym, w którym prawdopodobnie występują klauzule abuzywne, mogą skorzystać z fachowego wsparcia, aby walczyć o swoje prawa.

Aktualnie pomoc frankowiczom w Poznaniu oferowana jest przez wiele kancelarii prawnych. Świadczą one usługi w zakresie analizy umowy kredytowej pod kątem występowania w niej klauzul abuzywnych oraz reprezentacji klienta w kontaktach z bankiem.

(Ciekawe)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%