Zamknij
REKLAMA

Unijne wsparcie dla samorządów - gmina Rydzyna (zdjęcia)

12:32, 08.06.2022 | Materiał partnera. Opracowanie Justyna Rutecka-Siadek
Skomentuj

- Nasza gmina korzysta z funduszy unijnych, bo są mocnym wsparciem projektów realizowanych przez nasz samorząd - słyszymy od Łukasza Bartkowiaka, wiceburmistrza gminy Rydzyna, która dzięki dotacjom z tego źródła zrealizowała między innymi jedną z najważniejszych inwestycji ostatnich lat. Była nią przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rydzynie.

Inwestycja na terenie oczyszczalni była oczekiwana przez mieszkańców, ale też potrzebna ze względu na ochronę środowiska.

- Projektując przebudowę i rozbudowę oczyszczalni zadbaliśmy o każdy szczegół. Istotne było wybudowanie dwóch zadaszonych reaktorów biologicznych po to, by wyeliminować uciążliwe zapachy, które dawały się we znaki mieszkańcom - tłumaczy wiceburmistrz.

- Rozwój strefy inwestycyjnej jest gospodarczo ważny dla gminy Rydzyna, dlatego dbamy o jej jakość, w co wpisuje się rozbudowa sieci kanalizacyjnej. Podłączamy do niej firmy, które znajdują się w strefie. Nie byłoby to możliwe bez zrealizowania przebudowy i rozbudowy oczyszczalni - podkreśla burmistrz Kornel Malcherek.

Przy całościowych kosztach zadania - ponad 10 mln zł, samorząd Rydzyny pozyskał połowę tej kwoty z funduszy unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 "ŚRODOWISKO".

Gmina Rydzyna po pieniądze unijne sięgnęła także budując dwukondygnacyjne przedszkole samorządowe Kolorowy Wiatraczek, które oddano do użytku w lipcu 2018 roku. Ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, przy budżecie zadania opiewającego na prawie 6,5 mln zł, blisko 4 mln zł stanowiły pieniądze przyznane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Oś Priorytetowa 9 "Infrastruktura dla kapitału ludzkiego".

- Każda inwestycja realizowana ze wsparciem funduszy unijnych przekłada się na realną poprawę jakości życia mieszkańców. Zwracam uwagę, że dzięki nim realizujemy również mniejsze projekty. Wspomnę o budowie świetlicy wiejskiej w miejscowości Robczysko, czy remoncie świetlicy wiejskiej w Rojęczynie wykonanych w 2014 roku i zrealizowanym w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", poprzez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - podkreśla Łukasz Bartkowiak.

Łączny koszt obu wymienionych wyżej projektów wyniósł około 250 tysięcy złotych.

- Remont świetlicy w Lasotkach kosztował 96 tysięcy złotych i również miał unijne dofinansowanie. Gmina wybudowała plac zabaw na Osiedlu Rydzyna 2000. Łączny koszt projektu wynosił około 40 tysięcy złotych, z tego 25 tysięcy złotych był z unijnego budżetu - wymienia wiceburmistrz. - Decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego nasza gmina otrzymała pół miliona złotych dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na przebudowę nawierzchni i kanalizacji deszczowej Rynku w Rydzynie. Projekt realizowany w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Łączny koszt projektu wyniósł ponad 1,8 mln złotych. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenach spółdzielni mieszkaniowej i przemysłowych w Kłodzie oraz remont kolektora sanitarnego wykonaliśmy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie ponad 600 tysięcy złotych, co stanowiło 75 procent kosztów kwalifikowanych projektu na łączną kwotę ponad 1 mln zł.

Podczas najtrudniejszego okresu pandemii, kiedy uczniowie musieli przejść na zdalną naukę, dzięki programowi "Zdalna szkoła +" Polska Cyfrowa, udało się pozyskać laptopy dla uczniów trzech gminnych szkół w Dąbczu, Kaczkowie i Rydzynie. Zakup sprzętu finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Jednym z nowszych zadań dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej jest przebudowa 158 metrów drogi gminnej przy ulicy Sportowej w Dąbczu dla poprawy komunikacji i dojazdu do Szkoły Podstawowej, a także środowiskowej sali sportowej. Ten projekt był realizowany z "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Środki unijne dają impuls do realizacji kluczowych inwestycji, których samorządy nie mogłyby zrealizować w oparciu o swoje skromne budżety. Takim przykładem jest Gmina Rydzyna. Na przedsięwzięcia o wartości ponad 16,7 mln zł, pozyskała około 9 mln zł unijnego wkładu z naszego programu regionalnego (WRPO 2014-2020).

Najbardziej oczekiwaną inwestycją była przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków. Zwracam na nią uwagę, ponieważ zdaję sobie sprawę, że wciąż potrzebne jest inwestowanie w skuteczną i efektywną gospodarkę wodno-ściekową. Ona nabiera największego znaczenia właśnie w mniejszych miejscowościach i gminach, takich jak Rydzyna.

Miejscowy samorząd – z pomocą unijną - zadbał również o rozwój najmłodszych. Po pierwsze, wybudował dwukondygnacyjne przedszkole dla 200 dzieci wraz z dużym placem zabaw. Po drugie, pozyskał kolejne środki na utworzenie dodatkowych miejsc w przedszkolu dla 3 i 4 – latków. Pieniądze na inwestycje znalazły się w budżecie Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. To specjalna koperta unijnego dofinansowania, którą stworzyliśmy dla miasta Leszna, powiatu leszczyńskiego oraz gmin położonych wokół Leszna: Lipna, Święciechowy, Osiecznej i właśnie Rydzyny.

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego

 

Fot. Łukasz Wojciechowski
Inwestycja na oczyszczalni była jedną z najważniejszych dla gminy Rydzyna w ciągu minionych lat.

Fot. Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
Przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków w Rydzynie wymiernie wpłynęła na jakość życia mieszkańców i ochronę środowiska

Fot. J. Rutecka-Siadek
Remont ulicy Spacerowej w Dąbczu poprawił dojazd do posesji oraz hali sportowej.

Fot. J. Rutecka-Siadek
Budowa Przedszkola Kolorowy Wiatraczek była bardzo potrzebna.

 

 

(18 lat minęło)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (1)

pieszypieszy

1 0

proszę o monitoring przejścia dla pieszych na ul .Wolności w Rydzynie,niedaleko stomatologii jest bardzo niebezpieczne kierowcy ignorują pieszych az prosi się o wypadek 15:29, 08.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

0%