Zamknij

3 najczęstsze wyłączenia od odpowiedzialności w przypadku polisy AC

00:00, 29.12.2020 | materiały partnera

Towarzystwa ubezpieczeniowa zwracają uwagę na szczegółowy opis wykluczeń w OWU, aby zabezpieczyć interesy firmy. Każdy ubezpieczyciel posiada wewnętrzną listę zdarzeń, po wystąpieniu których może odmówić wypłaty odszkodowania. Sprawdź, jakie są najczęstsze wyłączenia od odpowiedzialności w przypadku ubezpieczenia AC.

Szkoda wyrządzona pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych

Nietrzeźwy lub odurzony narkotykami kierowca stanowi zagrożenie nie tylko dla siebie, ale też
­­dla ruchu drogowego. Pijani kierowcy według policyjnych statystyk, tylko w 2019 roku uczestniczyli
aż w 2717 wypadkach, z czego spowodowali 2089 z nich. Zabezpieczanie interesów firmy przez ubezpieczycieli jest zatem zasadne. Stan nietrzeźwości występuje, kiedy zawartość alkoholu
we krwi przekroczy 0,5 promila. Z kolei stan w przedziale od 0,2 do 0,5 promila określa się jako wskazujący na spożycie alkoholu. Co grozi kierowcy pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, gdy spowoduje wypadek? Zgodnie z Kodeksem Karnym każdy, kto prowadzi pojazd mechaniczny, będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, podlega karze grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności. Kierowca może też zostać pozbawiony prawa jazdy.
Oprócz konsekwencji regulowanych przez przepisy, również towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia AC i pociągnąć kierowcę do odpowiedzialności finansowej. Zwłaszcza jeśli jako ubezpieczyciel musi wypłacić odszkodowanie lub zadośćuczynienie osobie poszkodowanej. W zależności od stopnia obrażeń poszkodowanego, koszty te mogą wynosić od kilkuset do nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Szkoda spowodowana umyślnym działaniem lub niedbalstwem

W teorii rażącym niedbalstwem określa się zachowania odbiegające od ogólnie przyjętych norm
oraz powszechnie obowiązujących zasad. W praktyce, każdy z ubezpieczycieli określa własne definicje niedbalstwa. Zanim podpiszesz umowę, dokładnie sprawdź ofertę towarzystwa ubezpieczeniowego. Jakie działania mogą zostać zaklasyfikowane jako umyślne, co może zostać uznane za niedbalstwo? Poniżej przedstawiamy kilka przykładów:

 • pozostawienie kluczyków w samochodzie (zwiększa to ryzyko kradzieży)
 • brak obowiązkowych badań technicznych
 • brak zabezpieczeń antykradzieżowych
 • jazda zimą na oponach letnich
 • niezaciągnięcie hamulca ręcznego na wzgórzu
 • wykorzystywanie auta do celów o charakterze przestępczym

Do powyższej listy ubezpieczyciele z pewnością dodadzą jeszcze inne zachowania, za które nie będzie przysługiwała wypłata odszkodowania.

Szkoda powstała na skutek złamania przepisów kodeksu drogowego

Każdy kierowca zobligowany jest do znajomości przepisów ruchu drogowego, jej brak nie zwalnia
z ponoszenia konsekwencji za powstałe szkody. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli kierowca:

 • przekroczył dozwoloną prędkość
 • wymusił pierwszeństwo
 • przejechał na czerwonym świetle
 • rozmawiał przez telefon w trakcie jazdy
 • nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdu

Podane przez nas przykłady wykluczeń to tylko kilka wyłączeń od odpowiedzialności. Aby szczegółowo zapoznać się warunkami ubezpieczeń AC, możesz skorzystać z porównywarek internetowych, takich jak https://kioskpolis.pl/kalkulator-moto/ i zdecydować, która polisa będzie odpowiadać twoim potrzebom.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop