Zamknij

Kierowanie pojazdem w podróży służbowej a czas pracy

00:00, 12.01.2021 | materiały partnera

Wyjazdy w delegacje to niezwykle powszechne zjawisko w wielu firmach, bez względu na branżę działalności. Najczęściej wyrusza się w nie samochodem – czy to służbowym, czy własnym. Pojawia się jednak pytanie, czy czas kierowania autem powinien być zaliczany jako czas pracy? Co mówi na to prawo pracy? Odpowiadamy.

Prawo pracy – co mówi o czasie pracy?

Czas pracy zgodnie z polskim prawem jest ściśle regulowany, a osoby zatrudnione mogą poświęcić na wykonywanie obowiązków zawodowych określoną liczbę godzin w ciągu doby, tygodnia oraz miesiąca.

Podstawowa zasada mówi, że czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w 5-dniowym tygodniu pracy. Oczywiście od tych reguł istnieją odstępstwa, np. przy stosowaniu równoważnego czy też elastycznego czasu pracy. Niemniej jednak, instytucje takie jak Państwowa Inspekcja Pracy kontrolują, czy nie doszło w tym zakresie do naruszenia prawa.

Kodeks pracy również jasno wskazuje to, że za wykonaną pracę pracownikowi należy się wynagrodzenie. Stąd też pytanie o to, czy kierowanie pojazdem w podróży służbowej wlicza się w czas wykonywania obowiązków zawodowych jest istotne m.in. z punktu widzenia rozliczeń wynagrodzenia.

Praca w podróży – jak jest rozliczana?

Kwestię prowadzenia pojazdu w podróży służbowej warto rozpatrzyć przede wszystkim pod kątem tego, w jakich godzinach pracownik pokonywał trasę. – Jeżeli dojazd na miejsce delegacji odbywał się w standardowych godzinach pracy, to zawsze wlicza się do czasu pracy – wyjaśnia ekspert z kancelarii SPZR Law Office w Krakowie, której specjalnością jest również prawo pracy. – Dotyczy to zarówno osoby, która prowadzi auto, jak i pasażera – dodaje prawnik. 

Prawo pracy inaczej interpretuje jednak kwestię jazdy po godzinach. Otóż jeśli pracownik jest pasażerem samochodu służbowego w drodze na spotkanie służbowe poza firmą, a trasę przemierza poza swoimi godzinami zatrudnienia, nie zalicza się to w poczet czasu pracy. Za to kierowca, który prowadzi pojazd w delegacji, w myśl przepisów wykonuje obowiązki zawodowe. A to oznacza, że za ten czas przysługuje mu:

  • dodatkowe wynagrodzenie wypłacane za nadgodziny,
  • lub godziny wolne w liczbie odpowiadającej nadprogramowej jeździe – musi jednak o takie wolne wystąpić do pracodawcy.

Dzieje się tak dlatego, że pracownik, który nie jest zawodowym kierowcą, wykonuje dodatkowe obowiązki na zlecenie swojego szefa. Realizuje więc zadania wynikające ze stosunku pracy.

Warto jednak wiedzieć, że jest to wyjątek od reguły, ponieważ – poza tą sytuacją – czas dojazdu do miejsca pracy, nie jest wliczany do rozliczenia godzin wykonywania obowiązków zawodowych

Co z dietą pracownika?

Prawo pracownika do diety nie zmienia się bez względu na to, czy okres dojazdu na miejsce podróży służbowej i z powrotem jest zaliczany do czasu pracy, czy nie. Przy jej wyliczaniu bierze się pod uwagę cały czas, jaki osoba zatrudniona spędziła w drodze. Dlatego, jeśli podróż służbowa wyniosła ponad 12 godzin, pracownik powinien otrzymać 30 zł na pokrycie kosztów wyżywienia, a przy delegacji od 8 do 12 godzin – połowę tej stawki. Trzeba pamiętać, że diety nie otrzyma osoba, której pracodawca zapewnił wyżywienie w trakcie podróży służbowej.

Należy również wiedzieć, że wysokość diety kształtuje się inaczej wówczas, gdy pracownik odbywa delegację poza Polską. Stawki są zróżnicowane w zależności od docelowego kraju podróży.

Co mówi w sprawie rozliczeń pracowniczych prawo pracy? Porady pomogą rozwiać wątpliwości

Wątpliwości związane z tym, w jaki sposób rozliczyć czas pracy w delegacji, nie należą do rzadkości. Przepisy regularnie się zmieniają i dla osoby, która nie jest specjalistą w tym obszarze, mogą być zawiłe. Trzeba też pamiętać, że przy rozliczaniu czasu pracy nie można naruszyć tzw. doby pracowniczej.

Dlatego w razie wątpliwości związanych z taką tematyką dobrze jest zwrócić się do eksperta. Czasami nawet krótka konsultacja pozwoli wypracować rozwiązanie, które będzie zgodne z przepisami, a jednocześnie uszanuje każde prawo pracownika.

Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź Kancelaria Adwokacka Kraków SPZR Law Office

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop