Zamknij
REKLAMA

Umowa pożyczki - co musi zawierać?

14:48, 18.09.2021 | .
Skomentuj

Umowa o pożyczkę jest jedną z najprostszych i najpopularniejszych umów funkcjonujących na rynku finansowym, która reguluje korzystanie przez pożyczkobiorcę z cudzego kapitału. Konstruując tego rodzaju umowę, trzeba jednak zwrócić uwagę na kilka kwestii, które powinni się w niej zawrzeć. Co musi zawierać bezpieczna i uczciwa umowa pożyczki? Przekonajmy się.

Umowa pożyczki - wymagania Kodeksu Cywilnego

Umowa pożyczki w polskim systemie prawnym wywiera skutki poprzez oświadczenie woli obu jej stron. Następuje przeniesienie własności środków pieniężnych, które ma charakter wtórny i następuje jako wykonanie umowy. Zgodnie z art. 720 Kodeksu cywilnego przez umowę pożyczki pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na własność pożyczkobiorcy ściśle określoną ilość pieniędzy, a pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy na określonych warunkach.

Upraszczając zagadnienie pożyczki w Kodeksie cywilnym, pożyczka umożliwia korzystanie przez pożyczkobiorcę z pieniędzy niebędących jego własnością przez określony czas. Po wskazanym okresie pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu pieniędzy na rzecz pożyczkodawcy.

Treść umowy o pożyczkę

Poprawnie sporządzona umowa o pożyczkę powinna zawierać następujące elementy: 

  • oznaczenie stron, 
  • czas trwania umowy,
  • określenie ilości środków pieniężnych
  • zobowiązanie się do przeniesienia rzeczonych środków przez pożyczkodawcę na rzecz pożyczkobiorcy, 
  • koszty zobowiązania,
  • zobowiązanie pożyczkobiorcy do zwrotu pożyczki.

Bez wyżej wymienionych elementów umowa pożyczki może zostać uznana za nieważną. 

Innymi istotnymi postanowieniami zawartymi w uczciwej i bezpiecznej ofercie pożyczki jest określenie odsetek za korzystanie z pieniędzy firmy pożyczkowej. Co prawda Kodeks cywilny nie określa pojęcia odsetek, są one jednak rozumiane jako wynagrodzenie za korzystanie z cudzych pieniędzy i są zależne za czas od powstania zobowiązania do jego wymagalności. Innym istotnym postanowieniem jest oświadczenie pożyczkobiorcy o swoim stanie majątkowym. Takie oświadczenie zabezpiecza interesy pożyczkodawcy na wypadek niewypłacalności osoby zaciągającej zobowiązanie. W umowie o pożyczkę powinny znaleźć się również postanowienia dotyczące możliwości wypowiedzenia umowy pożyczki. Umowa pożyczki musi również zawierać podpisy obu stron umowy, by móc być ważną. 

Dodatkowe zabezpieczenia spłaty pożyczki

Mimo że umowa pożyczki należy do jednych z najprostszych umów na rynku finansowym, do jej treści warto wprowadzić dodatkowe postanowienia, które zabezpieczą w odpowiedni sposób interesy obu stron, w szczególności zwrot udzielonej pożyczki. Dlatego część pożyczkodawców decyduje się, by w umowie pożyczki wymagać od klientów jakiejś formy zabezpieczenia pożyczki: 

Mogą to być weksel, poręczenie lub zastaw.

Może być to także ubezpieczenie, którego warunki powinny zostać uwzględnione w umowie albo dołączone do niej jako załącznik.

Umowa o pożyczkę nie jest skomplikowanym dokumentem, wystarczy się dokładnie z nim zapoznać, by poznać szczegółowo obowiązki i zobowiązania każdej ze stron umowy. Teraz kiedy wiesz, co musi zawierać umowa o pożyczkę, zanim podpiszesz tego rodzaju umowę, sprawdź, czy posiada wszystkie niezbędne elementy. 

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%