Zamknij
REKLAMA

Wszystko o kontraktach futures

00:00, 09.07.2021 | materiały partnera

Kontrakt futures to kontrakt terminowy, zawierany między dwiema stronami, które zobowiązują się do przeprowadzenia transakcji ściśle określonej ilości instrumentu bazowego, po ustalonej cenie w konkretnym terminie. Inwestorzy mają do dyspozycji kilka rodzajów kontraktów, między innymi na waluty, akcje, obligacje i wiele innych.

Kontrakty futures - charakterystyka.

Kontrakty futures dokonywane są na giełdzie, jednak aby transakcja była prawidłowo zawarta konieczne są trzy wielkości:
- określona ilość instrumentu bazowego, która podlega transakcji kupna/sprzedaży;

- ściśle określona cena, po której kontrakt jest dokonywany (określana jest zazwyczaj ceną dostawy lub ceną kontraktu);

- ściśle ustalona data, jest to termin, w który transakcja musi zostać dokonana (inne nazwy: termin wygaśnięcia kontraktu, termin realizacji, termin dostawy).

W zależności od tego, czy jest się stroną kupującą, czy sprzedającą zajmuje się odpowiednią pozycję. Kupujący - długą, zaś sprzedający- krótką.

Zainteresowany tematem kontraktów futures? - rynek futures w zasięgu Twojej ręki, zacznij od dziś.

Rodzaje kontraktów terminowych.

Najpopularniejsze są kontrakty futures, które występują na giełdzie. Jednak oprócz nich do kontraktów terminowych zalicza się również kontrakty froward, które występują poza giełdą. Zdecydowana większość kontraktów futures rozliczana jest całkowicie w elektroniczny sposób, jednak kilka procent z nich rozliczana jest w sposób gotówkowy.

Stosunkowo duże rynki futures zazwyczaj prowadzą własne izby rozrachunkowe, które umożliwiają zarabianie zarówno na obrocie, jak i na przetwarzaniu transakcji. Najbardziej powszechne izby rozliczeniowe to Chicago Mercantile Exchange , ICE i Eurex.

Zawierając transakcje terminowe można zawrzeć je na dwa sposoby:

- bezwarunkowo, czyli obie strony umowy muszą bezwarunkowo dokonać zobowiązania wynikające z zawartej umowy;

- warunkowo, jest to opcja, kiedy nabywca ma możliwość odstąpienia od wykonania zawartej umowy.

Jak inwestować w kontrakty Futures?

Podstawowym krokiem do podjęcia transakcji futures jest posiadanie rachunku w biurze maklerskim, po to aby uzyskać Numer Klasyfikacyjny Klienta (NKK). To o czym należy pamiętać to fakt, że wartość depozytu stanowi część wartości, na którą opiewa transakcja terminowa.

Cechą charakterystyczną jest dźwignia finansowa, która daje duże możliwości, ale niesie za sobą również duże ryzyko. Należy z niej korzystać umiejętnie i z głową. Inwestorzy zajmujący zarówno długą, jak i krótką pozycję w transakcjach futures zobowiązani są do wniesienia depozytów w chwili zawarcia kontraktu.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%